Tunahan BOĞAZ

Amacımız; Ülkemizde sürücü ve sürüş güvenliğini arttırmaya yönelik olarak amacımız aşağıda maddeler halinde belirtilmektedir;
  • Trafik içinde seyahat eden halkı, tehlikeli sürücülerden korumak
  • Uzun vadeli risk altındaki sürücülere, tutumlarını değiştirme şansı verecek rehabilitasyon programları oluşturarak toplumun sürücülük kültürünü iyileştirmektir.
  • Sürücülerin kendi kişisel sürücülük becerileri ve tutumlarına ilişkin farkında olmalarını sağlamak
  • Psikolojik yetersizlikleri nedeni ile trafikte tehlike yaratabilecek sürücülerin teşhis edilmesi
  • Sürücülük kültürünü iyileştirmek
  • İşe uygun sürücü seçiminde psiko-teknik değerlendirme de başarılı olanların tercih edilmesini sağlamak
  • Sürücülerin güvenli araç kullanmaları için sahip olmaları gereken zihinsel ve Psiko-motor yetenek düzeylerini şeffaf olarak ölçmek.
  • Psiko-Teknik Değerlendirme den olumsuz rapor alanların trafiğe çıkmasını engelleyerek, doğabilecek kazaları önlemek.
  • Psiko-Teknik Değerlendirme trafikteki yetenekli ve yeteneksiz sürücüleri belirlemektir.
  • Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek, karayolu taşımalarının diğer taşıma sistemleriyle birlikte ve birbirini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.
Ara
Yol Tarifi